Home > Actus > ATRIKASA HO FAMOLAVOLANA NY POLITIKAN’NY MINISTERAN’NY ATITANY SY NY FITSINJARAM-PAHEFANA MOMBA NY ADY AMIN’NY KOLIKOLY

Notanterahina nanomboka ny omaly talata faha 17 janoary 2023 ary ho faranana anio ny atrikasa ho fandrafetana ny politikan’ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana momba ny ady amin’ny kolikoly.

Araka ny tatitra navoakan’ny Birao mahaleo tena misahana ny ady amin’ny kolikoly na BIANCO dia anisan’ny mitàna ny lohalaharana amin’ny sehatra hisian’ny kolikoly ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. Tsy maintsy apetraka araka izany ity politika anatiny ity ho fampihenàna sy ho fanafoanana ny kolikoly. Mpandray anjara maro no miara-mikaondoha anatin’izao atrikasa izao izay ahitana ny solotenan’ireo tompon’andraikitra eny anivon’ireo Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, ny Distrika, ny BIANCO, ny Komity mitandro ny fahitsiana (CSI) ny GIZ, sns, miaraka amin’ny ekipan’ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana.

Marihina fa fiaraha-miasa miaraka amin’ny GIZ no nahafahana nanatontosa an’ izao atrikasa izao.

« Kolikoly : aok’izay e ! »

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*