Home > Actus > LAHARAM-PAHAMEHANA HO AN’NY GOVERNEMANTA MALAGASY NY FIJERENA NY SOSIALIM-BAHOAKA


Taorian’ny fandalovan’ny rivodoza FREDDY teto amintsika ny herinandro lasa teo dia nisy ny fidinana ifotony nataon’ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, Andriamatoa TOKELY Justin, tao amin’ny Distrikan’ IFANADIANA, Faritra VATOVAVY, ny asabotsy faha 25 febroary, sy tao amin’ny Distrikan’i VOHIPENO, Faritra FITOVINAGNY, ny Alahady faha 26 febroary 2023.
Ankoatry ny fijerena ireo foto-drafitrasa simba, izay tsy maintsy ho asiana fanamboarana, dia nojerena manokana sy nomena fanampiana, amin’ny anaran’ny Governemanta Malagasy, ireo traboina any an-toerana.
Tokantrano miisa 225 no nisitraka izany tao amin’ny Distrikan’IFANADIANA. Tao anatin’ny Distrikan’i VOHIPENO kosa dia tokantrano maro tao amin’ny Kaominina Nato, Kaominina Andemaka ary Kaominina Ivato no nahazo fanampiana.
Vary 20 T, voamaina 6T, menaka 900 l ary siramamy 1 250 kg no nozaraina tamin’ireo traboina.

LE GOUVERNEMENT MALAGASY PRIORISE LES ACTIONS SOCIALES
Suite au passage du cyclone FREDDY sur notre île la semaine dernière, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Monsieur TOKELY Justin, a effectué une descente dans le District d’IFANADIANA, Région VATOVAVY, et dans le District de VOHIPENO, Région FITOVINAGNY, a eu lieu respectivement le samedi 25 et le dimanche 26 février 2023.
La distribution de vivres et des produits de premières nécessités au profit des sinistrés a suivi la constatation de visu des dégâts cycloniques sur les infrastructures qui sont à réhabiliter ultérieurement.
Ainsi, 225 ménages ont pu bénéficier des aides au nom du Gouvernement Malagasy dans le District d’IFANADIANA. Le District de VOHIPENO a compté plusieurs ménages bénéficiaires dans la Commune rurale Nato, dans la Commune rurale Andemaka et dans la Commune rurale Ivato.
Au total, 20 tonnes de riz, 06 tonnes de légumineuses, 900 litres d’huile et 1 250 kg de sucres ont été distribués.