Home > Archive for Sociale

Atrikasa fametrahana ny vovonan’ny serasera na SRCA

Toliara, faha 08 desambra 2023 Tontosa ny atrikasa fametrahana ny vovonan’ny serasera sy ny fampandraisana anjara ny fiarahamonina na SRCA eto amin’ny faritra Atsimo Andrefana, izay notanterahina ny 05 hatramin’ny 07 desambra 2023 teo tao amin’ny Amazone Hôtel Toliara....