Home > Accueil

𝐅𝐀𝐍𝐉𝐀𝐊𝐀𝐍𝐀 𝐓𝐒𝐀𝐑𝐀 𝐓𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐀, 𝐅𝐀𝐍𝐉𝐀𝐊𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐊𝐀𝐈𝐊𝐘 𝐕𝐀𝐇𝐎𝐀𝐊𝐀

ASA MAIKA 100 ANDRO : FANANGANANA SY FAMPANDEHANANA NY KOMITY LOHARANO ISAKY NY FOKONTANY MANERANA AN’I MADAGASIKARA. Ampahatsiahivina etoana fa io no anjara asa maika voafaritra teo anivon’ny Filan-kevitry ny Minisitra fa ho tanterahin’ny Ministeran’ny Atitany anatin’ny 100 andro,...

𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗞𝗔𝗡’𝗜 𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗧𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔, 𝗙𝗔𝗥𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗕𝗘𝗧𝗦𝗜𝗕𝗢𝗞𝗔 : 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐦𝐛𝐨𝐤𝐚 𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐧𝐨𝐟𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐦𝐩𝐢𝐤𝐚𝐦𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐲 𝐋𝐨𝐡𝐚𝐫𝐚𝐧𝐨.

Nosantarina ny zoma faha 23 febroary 2024, tao amin’ny efitrano malalaky ny kaominina ambonivohitra Tsaratanana, ny fanofanana ny Komity Loharano ao Tsaratanana ambonivohitra. Nitarika izany ny Lehiben’ny Distrikan’i Tsaratanana izay notronin’ny Ben’ny Tanana, ny Lehiben’ny Boriborintany, ny Lehiben’ny ala...

ASA MAIKA TANTERAHIN’NY GOVERNEMANTA ANATIN’NY 100 ANDRO

Nisy ny atrikasa notarihin’ny Minisitry ny Atitany, Andriamatoa TOKELY Justin, ny Alarobia faha 24 janoary 2024 niaraka tamin’ireo Lehiben’ny Fileovana sy ireo Lehiben’ny Distrika tamin’ny alalan’ity « visioconférence » momban’ny fananganana ny Komity Loharano eny anivon’ny Fokontany rehetra manerana ny Nosy...

FIFAMINDRAM-PAHEFANA

Tontosa ny talata faha 16 janoary 2024 ny FIFAMINDRAM-PAHEFANA teo amin’ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana teo aloha Andriamatoa TOKELY Justin, sy ny Minisitry ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Fanajariana ny tany vaovao, Andriamatoa ANDRIANTSITOHAINA Naina. Nandritra ny lahateny...

Misaotra sy mankasitraka ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Andriamatoa Andry RAJOELINA, sy ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Andriamatoa NTSAY Christian, amin’ny fametrahan’izy ireo fahatokisana amiko indray hitantana ny Ministeran’ny Atitany

Misaotra sy mankasitraka ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Andriamatoa Andry RAJOELINA, sy ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Andriamatoa NTSAY Christian, amin’ny fametrahan’izy ireo fahatokisana amiko indray hitantana ny Ministeran’ny Atitany. Manome toky ny tenako fa hanao vaindohan-draharaha ny fanatanterahana ny vina...