• KOMITY LOHARANO MIARA MIENTANA AMIN NY VAHOAKA AMIN NY ASA FAMPANDROSOANA

  KOMITY LOHARANO MIARA MIENTANA AMIN NY VAHOAKA AMIN NY ASA FAMPANDROSOANA

 • FANOLORANA FIARA TSY MATAHO-DALANA HO AN'IREO LEHIBEN’NY DISTRIKA

  FANOLORANA FIARA TSY MATAHO-DALANA HO AN'IREO LEHIBEN’NY DISTRIKA

 • .

  .

 • .

  .

A la une

𝐕𝐎𝐍𝐉𝐘 𝐑𝐀𝐍𝐎 𝐕𝐀𝐊𝐘 – 𝐇𝐀𝐈𝐍-𝐓𝐑𝐀𝐍𝐎 𝐓𝐄𝐍𝐘 𝐇𝐎𝐕𝐀𝐓𝐑𝐀𝐇𝐀

Tompon’andraikim-panjakana miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka maro samihafa mikambana ao anaty ny kômity réjionaly mitantana ny loza sy ny tandindin-doza ( CRGRC) no nanatanteraka iraka avy amin’ny Governoran’ny Faritra Anôsy Ramatoa Voahary RAKOTOVELOMANANTSOA nijery sy nitondra fanampiana vonjy rano vaky ho...

Fivorian’ny OMC ho an’ny faritra DIANA

Fivorian’ny OMC ho an’ny faritra DIANA Lapan’i Mahazoarivo – 18 mey 2024 – Namory ireo mpikambana ao amin’ny OMC ao amin’ny faritra DIANA ny Praiministra, Lehiben’ny Governemanta Ntsay Christian. Nojerena ireo fepetra tokony ho raisina eo amin’ny lafin’ny filaminana...

𝑴𝒊𝒂𝒓𝒂-𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒎𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒕𝒚 𝒍𝒐𝒉𝒂𝒓𝒂𝒏𝒐 𝒊𝒛𝒂𝒉𝒂𝒚 𝒂𝒎𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝒇𝒂𝒏𝒂𝒎𝒃𝒐𝒂𝒓𝒂𝒏-𝒅𝒂𝒍𝒂𝒏𝒂 𝒆𝒕𝒚 𝒂𝒎𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝒇𝒐𝒌𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒚 𝒔𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍𝒂 𝒇𝒂𝒉𝒂𝒔𝒂𝒉𝒊𝒓𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒏𝒂𝒚 𝒏𝒚 𝒇𝒂𝒉𝒂𝒗𝒊𝒕à𝒏’𝒏𝒚 𝒍𝒂𝒍𝒂𝒏𝒂

𝑴𝒊𝒂𝒓𝒂-𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒎𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒕𝒚 𝒍𝒐𝒉𝒂𝒓𝒂𝒏𝒐 𝒊𝒛𝒂𝒉𝒂𝒚 𝒂𝒎𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝒇𝒂𝒏𝒂𝒎𝒃𝒐𝒂𝒓𝒂𝒏-𝒅𝒂𝒍𝒂𝒏𝒂 𝒆𝒕𝒚 𝒂𝒎𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝒇𝒐𝒌𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒚 𝒔𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍𝒂 𝒇𝒂𝒉𝒂𝒔𝒂𝒉𝒊𝒓𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒏𝒂𝒚 𝒏𝒚 𝒇𝒂𝒉𝒂𝒗𝒊𝒕à𝒏’𝒏𝒚 𝒍𝒂𝒍𝒂𝒏𝒂 » : hoy ny mponina iray avy ao amin’ny Fokontany iray izay anisan’ny nanatanterahan’ny Komity Loharano asa ny faran’ny herinandro teo. Fokontany Telo...

𝑭𝑰𝑭𝑨𝑴𝑰𝑵𝑫𝑹𝑨𝑴-𝑷𝑨𝑯𝑬𝑭𝑨𝑵𝑨 𝑻𝑬𝑻𝑶 𝑨𝑵𝑰𝑽𝑶𝑵’𝑵𝒀 𝑴𝑰𝑵𝑰𝑺𝑻𝑬𝑹𝑨𝑵’𝑵𝒀 𝑨𝑻𝑰𝑻𝑨𝑵𝒀

Tontosa androany zoma faha -19 avrily 2024 ny fifamindram-pahefana teo amin’ny Minisitry ny Atitany teo aloha, Andriamatoa TOKELY Justin, sy ny Minisitry ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Fanajariana ny Tany, Andriamatoa Naina ANDRIANTSITOHAINA, izay voatendry ho Minisitra mpisolo toerana ny...

𝐇𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐊𝐀 𝐍𝐘 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊𝐀𝐌-𝐏𝐀𝐍𝐀𝐕𝐀𝐎𝐙𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐀𝐍𝐊𝐎𝐇𝐎𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐒𝐘 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐌𝐀𝐍𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐌𝐀𝐇𝐀-𝐎𝐋𝐎𝐍𝐀 𝐄𝐍𝐘 𝐀𝐍𝐈𝐕𝐎𝐍’𝐍𝐘 𝐋𝐀𝐅𝐈𝐓𝐀𝐍𝐘 𝐈𝐑𝐄𝐎 𝐒𝐎𝐋𝐎𝐓𝐄𝐍𝐀𝐌-𝐏𝐀𝐍𝐉𝐀𝐊𝐀𝐍𝐀

Miantoka ny fisiana ara-panjakana ho an’ny olona iray ny fiankohonana ka izay indrindra no nahatonga ny Governemanta Malagasy hanao vaindohan-draharaha ny fanavaozana izany ka hirosoana amin’ny fanomezana laharam-panondroana manokana ny olom-pirenena tsirairay. Mitàna andraikitra lehibe amin’ny fanatanterahana an’ity politikam-panavaozana...

𝗟𝗘𝗔𝗗𝗘𝗥𝗦𝗛𝗜𝗣 𝗗𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗣𝗥É𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗧𝗔𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗔 𝗥É𝗙𝗢𝗥𝗠𝗘 𝗗𝗘 𝗟’É𝗧𝗔𝗧 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗟 𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜𝗧É

Partant des objectifs de développement durable, notamment de la cible 16.9, « d’ici 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement systématique des naissances », Madagascar s’est engagé dans la réforme de l’état civil et de l’identité (RECI)....