Home > Actus > ASA MAIKA TANTERAHIN’NY GOVERNEMANTA ANATIN’NY 100 ANDRO

Nisy ny atrikasa notarihin’ny Minisitry ny Atitany, Andriamatoa TOKELY Justin, ny Alarobia faha 24 janoary 2024 niaraka tamin’ireo Lehiben’ny Fileovana sy ireo Lehiben’ny Distrika tamin’ny alalan’ity « visioconférence » momban’ny fananganana ny Komity Loharano eny anivon’ny Fokontany rehetra manerana ny Nosy izay andraikitra sahanin’ny Ministeran’ny Atitany.

************************

TRAVAUX URGENTS POUR LES 100 JOURS

Une équipe dirigée par le Ministre de l’Intérieur, Monsieur TOKELY Justin, a tenu, ce mercredi 24 janvier 2024, une séance de travail avec les Préfets et une visioconférence avec les Chefs de District, dans le cadre de la réalisation des travaux urgents du Ministère qu’est la mise en place du « Komity Loharano » au niveau de tous les Fokontany.